Veel weidevogels en
verschillende plantensoorten

Blikopdepolder De boerderij

Biologisch

Op het melkveebedrijf wordt biologisch gewerkt. Er worden 45 koeien gemolken op 33 hectare grasland. Naast het melken van koeien wordt er veel aandacht besteed aan natuurbeheer. Zoals het beschermen van de weidevogels en verschillende plantensoorten. Natuurbeheer en biologisch boeren is een goede combinatie.

Planten en dieren

Doordat op het bedrijf extensief gewerkt wordt hebben dieren en planten het goed naar hun zin. Ieder jaar komen de vogels weer terug om te broeden en hun jongen groot te brengen. Daarnaast is het grasland een bont mengsel van verschillende planten en kruiden.